Uw autoverzekering moet bij u passen. Niet alleen met een scherpe premie en heldere voorwaarden, maar ook de bij u passende dekking. U bepaalt zelf hoe uitgebreid u uw auto verzekert, maar in Nederland moet elke auto minimaal WA zijn verzekerd.

U kiest uit verschillende basisdekkingen: WA, Beperkt Casco en Allrisk, en verschillende aanvullende dekkingen zodat uw autoverzekering perfect aansluit bij uw wensen en behoeften. Wij berekenen vervolgens uw premie.

Neem gerust contact met ons op voor persoonlijk advies want een goede autoverzekering afsluiten is best een hele klus.

Basisdekking

Elke autoverzekering is gekoppeld aan het kenteken van de auto. Iedereen met een geldig rijbewijs die met uw toestemming uw auto gebruikt is in principe verzekerd. Wordt er met de auto een botsing of aanrijding veroorzaakt dan wordt de hoogte van de vergoeding van de schade bepaald door de basisdekking – WA, Beperkt Casco, Allrisk – en de aanvullende dekking(en).

WA (wettelijke aansprakelijkheid)

Deze autoverzekering is verplicht en verzekert u tegen schade aan andere weggebruikers. Een indicatie voor het kiezen voor alleen WA is voor auto’s vanaf 8 tot 10 jaar oud. De premie voor een uitgebreidere dekking staat dan vaak niet meer in verhouding tot de dagwaarde van uw auto. Maar, let op, het belangrijkst is en blijft het risico dat u loopt. Kunt u het financiële van schade aan uw eigen auto niet dragen dan is een uitgebreidere basisdekking of aanvullende dekking aan te raden.

Wij helpen u altijd de juiste keuze te maken, want pas bij schade merkt u het belang van de juiste verzekering.

Beperkt Casco

Beperkt Casco dekt meer dan WA. Niet alleen de schade die u bij een ander veroorzaakt, maar ook bijvoorbeeld ruit- en stormschade is gedekt, evenals diefstal. Heeft u een auto van 4 tot 6 oud, dan is dit vaak een goede dekking om te overwegen, maar ook hier geldt dat het risico dat u loopt belangrijker is dan een (te) lage premie en te lage dekking.

Allrisk (volledig casco)

Voor een nieuwe auto tot ongeveer 4 tot 6 jaar oud kunt u meestal het best een allriskverzekering afsluiten. Dit is de meest uitgebreide autoverzekering. Wanneer u schade veroorzaakt vergoedt een allriskverzekering ook de schade aan uw eigen auto.

Aanvullende dekking

U kunt de basisdekking van uw autoverzekering uitbreiden met aanvullende autoverzekeringen. Voor een aanvullende verzekering betaalt u een extra premie, maar ontvangt u ook in meerdere situaties een vergoeding of bijstand.

Pechhulp

Met de aanvullende dekking Pechhulp krijgt u hulp als u door bijvoorbeeld een defecte auto of een lekke band niet meer verder kunt rijden. Ook heeft u binnen Nederland recht op vervangend vervoer. U kunt kiezen uit Pechhulp Nederland of Pechhulp Europa.

Schade Inzittenden

Met de dekking Schadeverzekering Inzittenden zijn de inzittenden van uw auto, de bestuurder EN passagiers, verzekerd tegen alle financiële gevolgen van letselschade, materiële schade of overlijden door een verkeersongeval.

Ongevallen Inzittenden

Met de dekking Ongevallen Inzittenden zijn de inzittenden van uw auto verzekerd van een vast bedrag bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een verkeersongeval. U maakt zelf een keuze welke bedragen u wilt verzekeren. Dat scheelt per verzekeraar.

Rechtsbijstand

Kiest u voor de aanvullende dekking Rechtsbijstand, dan krijgt u juridische hulp bij het verhalen van materiële schade, blijvende letselschade én het oplossen van juridische conflicten met betrekking tot uw auto.

Het is in veel gevallen voordeliger om een aparte rechtsbijstandsverzekering af te sluiten waar de module Verkeer in is opgenomen.

Verhaalservice

Verhaalservice biedt net als de rechtsbijstandsverzekering recht op juridische hulp, maar in dit geval alleen gericht op het verhalen van materiële schade na een ongeluk. Het kan namelijk soms lastig zijn om de schade te verhalen bij de tegenpartij en zo kan een hoog oplopende discussie over de schuldvraag worden voorkomen.

Nieuwwaarderegeling

Met de nieuwwaardedekking krijgt u de nieuwwaarde vergoed bij diefstal en total loss. Hiervoor gelden wel beperkingen zoals bijvoorbeeld alleen voor auto’s die nog geen 3 jaar oud zijn en alleen af te sluiten voor auto’s jonger dan 3 maanden. Ook dit varieert per verzekeraar.

Uw premie

De kosten voor een autoverzekering zijn voor iedereen anders. De hoogte van uw premie hangt af van verschillende factoren zoals uw woonplaats, leeftijd, leeftijd en type auto, kilometrage, schadevrije jaren en natuurlijk de dekking die u kiest.

Voorwaarden

Een van de belangrijkste onderdelen van de autoverzekering is niet de premie, maar de voorwaarden.

Bent u namelijk allrisk verzekerd en rijdt u uw auto total loss, dan hangt het van uw autoverzekering af hoeveel u terugkrijgt. Sommige verzekeringen keren namelijk de dagwaarde uit, anderen de nieuwwaarde of occasion- of aanschafwaarde.

Heeft u een beperkt casco- of allriskverzekering en valt uw auto in een te lage veiligheidsklasse? Dan bestaat er de mogelijkheid dat u bij autodiefstal geen uitkering ontvangt.

Bekijk ook of en hoe hoog uw eigen risico is. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan bij schade.

Iedere verzekeraar maakt voor de verzekering die hij aanbiedt een verzekeringskaart.

Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u daarmee de verzekering van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

De verzekeringskaart fungeert als eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden en je kunt zo gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis.

Hoe werkt de verzekeringskaart? Bekijk daarvoor dit filmpje:

Het afsluiten van uw autoverzekering in ons Voordeelpakket biedt u twee voordelen:

  1. U heeft de keuze uit de meest gunstige autoverzekeraar omdat u in het Voordeelpakket al uw verzekeringen bij verschillende verzekeraars kan afsluiten!
  2. Uw autoverzekering kan meetellen voor uw pakketkorting.
    Hoe meer verzekeringen in uw pakket, hoe hoger de korting op al uw verzekeringspremies. Voor de autoverzekering geldt alleen wel dat deze maar in een enkel geval meetelt voor de pakketkorting. Op de autoverzekering wordt geen premiekorting gegeven.
2 1 %
3 3 %
4 5 %
5 7 %
6 of meer 10 %

Meld schade altijd telefonisch op 070 -36 444 26.

Als u schade heeft geleden in het verkeer dan kunt u deze in veel gevallen melden via het Europees Schadeformulier, via de website van Mobiel Schade Melden of met uw mobiele telefoon met de app Mobiel Schade Melden.

Stuur ALTIJD al uw documenten naar schade@gratisverzekerd.nl.

Foto’s kunt u eenvoudig via WhatsApp versturen naar: 0616 – 782 772.

Wat vergoeden de verschillende dekkingen?
WABeperkt CascoAll-Risk 
Schade aan anderen
Schade aan andermans spullen
Brand
Diefstal, inbraak, joyriding
Ruitbreuk
Botsing loslopende dieren
Storm, hagel, overstroming
Vandalisme
Slippen en omslaan 
Te water raken 
Aanrijding 
Aanschafwaarde (occasionwaarde)

Dit is het bedrag dat u zelf voor uw tweedehandsauto hebt betaald. Omdat een auto na aankoop in waarde daalt, is een uitkering van de occasionwaarde gunstiger dan alleen de dagwaarde bij total loss of diefstal.

Dagwaarde

Er bestaan geen algemene regels voor het vaststellen van een uitkering. Daardoor kan deze per geval en expert wisselen. Verzekeraars vergoeden bij total loss schade in elk geval niet meer dan de ‘werkelijke waarde’ volgens het zogeheten indemniteitsbeginsel. Bij total loss is dit de dagwaarde. Deze waarde van de auto wordt vaak gebaseerd op de koerslijst van de ANWB, maar valt soms lager uit. Volgens de wet moet een aansprakelijke tegenpartij alle geleden schade, vermogensschade en ander nadeel (Artikel 6:162 BW en 6:95/96) vergoeden. Maar in de praktijk krijgt u te maken met bijkomende kosten, de rijklaarmaakkosten, voor het afleveren van de auto niet standaard vergoed.

Eigen risico

Voor WA-schades geldt in principe geen eigen risico. Bijna alle verzekeraars hanteren bij cascoschade wel een eigen risico. Dit is het bedrag dat u als verzekerde zelf betaald bij schade. De hoogte hangt onder meer af van de schadeoorzaak, beveiliging, waarde van de auto, leeftijd van de bestuurder en het reparatiebedrijf.

Indemniteitsbeginsel

Verzekeringen hebben als doel schade te vergoeden en niets meer. De verzekerde mag er in beginsel dus financieel niet op vooruitgaan.

Nieuwwaarde

Dat is het bedrag dat nodig is om dezelfde of een gelijkwaardige auto aan te schaffen. De restwaarde van de auto en het eigen risico worden meestal in mindering gebracht op de uitkering.

Nieuwwaarderegeling

De ene verzekeraar neemt hierbij de cataloguswaarde als uitgangspunt, andere verzekeraars baseren zich hierbij op de aanschafwaarde.

Soms wordt eerst een bepaalde periode de cataloguswaarde en daarna de aanschafwaarde als uitgangspunt genomen. De aanschafwaarde ligt bij auto’s vrijwel altijd lager dan de nieuwwaarde.

Een nieuwwaarderegeling is doorgaans 12 maanden geldig, maar langere perioden van 18, 24 en 36 maanden komen ook steeds vaker voor. Deze langere periode is soms standaard opgenomen, maar vaak geldt het als optionele dekkingsmogelijkheid (tegen meerpremie).

Zodra de nieuwwaardeperiode is afgelopen, wordt een afschrijvingsregeling gehanteerd. Ook deze verschilt weer per verzekeraar.

In het vierde jaar en verder krijgt u doorgaans alleen de dagwaarde vergoed.

Restwaarde

De restwaarde auto is wat uw auto nog waard is na een verloop van tijd (afschrijving) of na een ongeluk (wrakwaarde). De restwaarde is daarmee zowel een term voor de verzekering als voor een aanduiding van waarde in economische begrippen. Bijvoorbeeld, is de restwaarde lager dan de reparatiekosten dan is het niet economisch verantwoord om de schade te herstellen.

Rijklaarmaakkosten

Dit zijn de kosten die de verkoper in rekening brengt voor onder meer:

•  transport van fabriek naar dealer;
•  kentekenplaten;
•  reinigen en poetsen van de carrosserie;
•  brandstoftank gedeeltelijk of geheel vol;
•  afleverbeurt;
•  soms een veiligheids- en/of onderhoudspakket.

Total loss

Dit betekent dat uw auto onherstelbaar beschadigd is. U kunt hem niet meer gebruiken (technisch total loss) of de reparatie is duurder dan de dagwaarde van de auto (economisch total loss).