Onder beroep wordt verstaan het totaal van werkzaamheden die worden uitgevoerd voor derden (opdrachtgevers).

Fouten

Bij beroepsfouten kan worden gedacht aan nalatigheid, vergissing, verzuim, onjuiste advisering, verkeerd handelen en dergelijke bij werkzaamheden die een verzekerde heeft verricht, of heeft doen verrichten, binnen zijn beroepswerkzaamheden (hoedanigheid).

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid wordt afgemeten naar de normen van de beroepsgroep. Als maatstelling van de norm wordt als uitgangspunt genomen hoe een beroepsbeoefenaar met dezelfde kennis en ervaring gehandeld zou hebben in dezelfde situatie met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap.

Risico’s

Ondanks dat u goed bent in uw werk kan u, een werknemer, of een door u ingeschakelde derde toch een fout maken in de uit te voeren werkzaamheden. Denk aan het geven van een verkeerd advies, het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, het schenden van intellectuele eigendomsrechten, het verkeerd uitvoeren van (bouw)werkzaamheden, etc. Al deze risico’s kunnen verstrekkende gevolgen hebben in de vorm van hoge juridische kosten, schadeclaims en reputatieschade.

Voor wie

Voor ondernemers, professionals en zzp’ers die een onafhankelijk beroep uitoefenen.

Van advocaat tot schilder, voor nagenoeg ieder denkbaar beroep hebben wij een samenwerking met een verzekeraar die u de juiste dekking kan bieden.

Iedere verzekeraar maakt voor de verzekering die hij aanbiedt een verzekeringskaart.

Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u daarmee de verzekering van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

De verzekeringskaart fungeert als eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden en je kunt zo gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis.

Hoe werkt de verzekeringskaart? Bekijk daarvoor dit filmpje:

Het afsluiten van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering in ons Voordeelpakket biedt u twee voordelen:

  1. U heeft de keuze uit de meest gunstige opstalverzekeraar omdat u in het Voordeelpakket al uw verzekeringen bij verschillende verzekeraars kan afsluiten!
  2. Uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering telt mee voor uw pakketkorting. Hoe meer verzekeringen in uw pakket, hoe hoger de korting op al uw verzekeringspremies.
2 1 %
3 3 %
4 5 %
5 7 %
6 of meer 10 %

Meld schade altijd telefonisch op 070 -36 444 26.
Voor een snelle afwikkeling van uw schade verzoeken wij u het schadeaangifteformulier, en eventuele andere documenten, te e-mailen naar schade@gratisverzekerd.nl.
Foto’s kunt u eenvoudig via WhatsApp versturen naar 0616 – 782 772.

Misdrijf

Is uw schade ontstaan door een misdrijf doe dan direct aangifte bij de politie. Het proces-verbaal dat u hiervan ontvangt moet u naar ons sturen.

Wat wij voor u doen bij schade

Nadat u de schade bij ons heeft gemeld, regelen wij bij de verzekeraar zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Wij zorgen dat de verzekeraar een duidelijke toedracht en omvang van de schade ontvangt zodat hij deze goed kan beoordelen. De verzekeraar zal bij grote schade een expert inschakelen, maar wij kunnen u ook adviseren zelf een eigen expert naar de schade te laten kijken. Dat heet contra-expertise.
Wanneer u schade heeft, kan de verzekeraar u een bedrag betalen als schadevergoeding of hij kan een gespecialiseerd bedrijf opdracht geven de schade te laten herstellen. Wij laten u altijd weten hoe dit in de polisvoorwaarden van de verzekeraar is geregeld.