construction all risk verzekering

construction all risk verzekering

De CAR-verzekering dekt schade aan eigen zaken. De AVB dekt schade aan anderen.