Veroorzaakt u schade met een caravan, dan is dit vaak gedekt door de autoverzekering of aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Een caravanverzekering dekt schade aan de caravan zélf, maar let op het eigen risico en de verschillende uitkeringsregelingen.

Is de caravan gekoppeld aan de auto en veroorzaakt u schade aan anderen in het verkeer? Dan is dit gedekt op de WA-autoverzekering. Is de caravan niet gekoppeld aan de auto, dan is schade bijna altijd gedekt op de AVP.

Eigen risico

Bij schade betaalt u meestal een eigen risico.

Deze bedragen verschillen en lopen uiteen van € 0 tot € 150. Meestal komt daar nog een extra eigen risico bovenop als de schade is veroorzaakt door een hagelbui.Deze extra eigen risicobedragen lopen uiteen van € 75 tot € 225.

Nieuwwaarderegeling en total loss

Caravanverzekeringen lijken erg op elkaar. Toch moet u op een aantal zaken letten. De meeste verzekeraars bieden zowel een standaard beperkte als een uitgebreide allrisk caravanverzekering aan. De uitgebreide dekking verzekert ook schade die is ontstaan door botsen, slippen, omslaan, van de weg raken of te water raken. Een ander belangrijk aandachtspunt bij de allriskverzekering is de nieuwwaarderegeling. Nieuwwaarde houdt in dat u het bedrag terugkrijgt waarvoor de caravan op dat moment in de showroom staat. De nieuwwaarderegeling bepaalt hoeveel u terugkrijgt na een totaalverlies (total loss). Van totaalverlies is sprake als de caravan niet meer te repareren is of na diefstal.

De periode waarbinnen u de nieuwwaarde krijgt, loopt fors uiteen. Is de nieuwwaardeperiode afgelopen, dan ontvangt u na totaalverlies alleen nog de dagwaarde. Dat zorgt voor grote verschillen in uitkering.

Iedere verzekeraar maakt voor de verzekering die hij aanbiedt een verzekeringskaart.

Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u daarmee de verzekering van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

De verzekeringskaart fungeert als eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden en je kunt zo gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis.

Hoe werkt de verzekeringskaart? Bekijk daarvoor dit filmpje:

Het afsluiten van uw caravanverzekering in ons Voordeelpakket biedt u twee voordelen:

  1. U heeft de keuze uit de meest gunstige caravanverzekeraar omdat u in het Voordeelpakket al uw verzekeringen bij verschillende verzekeraars kan afsluiten!
  2. Uw caravanverzekering telt mee voor uw pakketkorting. Hoe meer verzekeringen in uw pakket, hoe hoger de korting op al uw verzekeringspremies.
21 %
33 %
45 %
57 %
6 of meer10 %

Met een standaard caravanverzekering bent u altijd gedekt voor:

Schade door brand, ontploffing, zelfontbranding (bijvoorbeeld kortsluiting), diefstal, inbraak en storm. Hieronder vallen ook de voortent en aanbouw.
De kosten van hulpverlening boven de waarde van de caravan. Die kunnen bestaan uit het bergen, opruimen, bewaken en transporteren van de caravan.
Kosten voor het opnieuw plaatsen en aansluiten van de beschadigde caravan.

En meestal ook voor:

Rechtsbijstand.
Schade aan inventaris.
Verblijf in het buitenland voor een aaneengesloten periode van maximaal 6 maanden.

Schade ontstaan door een hagelbui is niet vanzelfsprekend meeverzekerd bij een caravanverzekering. Hagelbuien zijn een groot probleem voor caravanverzekeraars. Alle caravanverzekeringen werden een aantal jaar geleden duurder, waarbij de verzekeraars zelf als oorzaak de sterk toegenomen hagelschade noemen. Er zijn verzekeraars waarbij je een extra hoog eigen risico kunt nemen voor hagelschade om de premie te drukken. Of je kunt deze specifieke schadeoorzaak uitsluiten.