caravanverzekering

caravanverzekering

Schade aan de caravan zélf is niet gedekt via de auto- of aansprakelijkheidsverzekering.