ongevallenverzekering rolstoel

ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering is een sommenverzekering. De verzekeraar kijkt niet naar de werkelijk geleden schade, maar betaalt een van tevoren afgesproken bedrag uit. Het uit te keren bedrag is over het algemeen lager dan de echte schade.