Met een uitvaartverzekering, ofwel een begrafenisverzekering, kunt u de kosten verzekeren van een crematie of een begrafenis. De verzekering keert een som geld uit of verleent één of meerdere diensten als de verzekerde komt te overlijden. Hiermee kunnen de nabestaanden een uitvaart financieren of diensten afnemen, zonder hiervoor zelf financieel risico te lopen.

In Nederland kost een uitvaart gemiddeld € 7.000 tot € 10.000. Een verzekering voor uw uitvaart biedt tevens de mogelijkheid om de gewenste uitvaart van tevoren tot in detail te bepalen.

Een uitvaartpolis wordt zowel uit emotionele als uit financiële overwegingen afgesloten en kan eenvoudig of zeer uitgebreid zijn.

uitvaartverzekering paardenbloem
Omdat er verschillende soorten uitvaartverzekeringen zijn, is het belangrijk om uitvaartverzekeringen goed te vergelijken.
Voor wie

Een uitvaartverzekering kan voor en door iedereen afgesloten worden, dat geldt zowel voor kinderen als ouderen. Het sluiten van deze verzekering is in Nederland niet verplicht. Ongeveer 70% van de Nederlanders heeft echter wel een verzekering voor hun uitvaart afgesloten. De twee hoofdredenen voor het afsluiten van een uitvaartpolis zijn dat het financiële zekerheid geeft voor de nabestaanden. Daarnaast neemt het organisatorisch werk uit handen. Voordat u een verzekering afsluit is het verstandig om informatie in te winnen. Er zijn namelijk veel verschillende verzekeringen en verzekeraars zijn en de uitvaartverzekering dient zoveel mogelijk dient aan te sluiten bij uw persoonlijke wensen.

Natura uitvaartverzekering

Een natura uitvaartverzekering is een uitvaartverzekering op basis van dienstverlening. Een natura uitvaartverzekering is een uitvaartverzekering waarbij de verzekeraar een uitvaartonderneming inschakelt. Die uitvaartverzorger regelt alles voor uw nabestaanden, zoals u dat met hen heeft afgesproken.

Voordelen natura uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering in natura kent een aantal voordelen. Een van de grote voordelen van een uitvaartverzekering in natura is dat u tevoren zelf veel kunt regelen. Daarmee voorkomt u dat uw nabestaanden nog over alle aspecten van uw uitvaart moeten nadenken. Door inkoopvoordelen van de verzekeraar kan de premie van een natura uitvaartverzekering gunstig uitvallen. Een belangrijk voordeel van een natura uitvaartverzekering is dat uw nabestaanden zich op het moment van de uitvaart geen zorgen hoeven te maken hoe de begrafenis of crematie betaald wordt (tenzij ze uiteraard kiezen voor een luxere uitvaart dan met de verzekeraar is afgesproken).

Nadelen natura uitvaartverzekering

Aan een natura uitvaartverzekering kleven ook nadelen. Uw nabestaanden zijn vaak verplicht gebruik te maken van de diensten van de uitvaartondernemer die door de verzekeraar wordt ingeschakeld. Daardoor kan het zijn dat niet al uw wensen gehonoreerd kunnen worden. Willen ze een andere uitvaartondernemer inschakelen, dan krijgen ze een geldbedrag uitgekeerd, maar dat is niet altijd toereikend om de uitvaart te betalen.

Uitvaartverzekering in geld

Bij een uitvaartverzekering in geld, ook wel kapitaal uitvaartverzekering genoemd, krijgen uw nabestaanden een bedrag in handen. Dat geld van de uitvaartverzekering hoeven ze overigens niet te besteden aan de uitvaart.

Voordelen uitvaartverzekering in geld

Het grote voordeel van een uitvaartverzekering in geld is dat uw nabestaanden zelf kunnen kiezen met welke uitvaartverzorger ze in zee gaan en hoe ze de uitvaart inrichten. Omdat u bij een uitvaartverzekering in geld zelf de premie moet betalen, kunt u zelf bepalen hoe luxe of sober uw uitvaart wordt.

Nadelen uitvaartverzekering in geld

Aan een uitvaartverzekering in geld zitten ook nadelen. Een van de grootste nadelen is dat de nabestaanden de hele uitvaart in samenspraak met de uitvaartondernemer moeten regelen. De vraag is of ze daar op zitten te wachten. Een ander nadeel kan zijn dat er bij uw dood niet voldoende geld is om de door u of uw nabestaanden gewenste uitvaart te betalen. De kans daarop bestaat als u een kapitaal uitvaartverzekering heeft die niet wordt aangepast aan de inflatie. Check dus of uw uitvaartverzekering in geld geïndexeerd wordt.

Natura sommenverzekering

Wilt u toch zeker weten dat uw nabestaanden het geld van uw uitvaartverzekering besteden aan uw uitvaart? Kies dan voor een natura sommenverzekering. Dat is een mengvorm van een uitvaartverzekering in natura en een uitvaartverzekering in geld. U heeft dan alle voordelen van een uitvaartverzekering in geld, maar de kosten moeten de nabestaanden declareren bij de uitvaartverzekeraar.

Iedere verzekeraar maakt voor de verzekering die hij aanbiedt een verzekeringskaart.

Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u daarmee de verzekering van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

De verzekeringskaart fungeert als eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden en je kunt zo gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis.

Hoe werkt de verzekeringskaart? Bekijk daarvoor dit filmpje: