Er zijn verschillende verzekeringen voor Verenigingen van Eigenaars (VvE‘s). Sommige VvE-verzekeringen zijn verplicht en andere zijn optioneel. Hieronder treft u een overzicht van de VvE-verzekeringen die er zijn en welke soort schade ze dekken.

Opstalverzekering voor de VvE (verplicht)

De opstalverzekering is de belangrijkste verzekering van de VvE. De opstalverzekering (gebouwenverzekering) dekt schade aan de gemeenschappelijke delen van het pand zoals de gevels, vloeren en muren. Het bestuur van de VvE is verplicht om een opstalverzekering af te sluiten.

Let op: Voor het eigen risico geldt een bijzondere regel!

vve verzekering
Let bij het afsluiten van de opstalverzekering naast de polisvoorwaarden ook op de hoogte van de premie, het eigen risico en of glas is meeverzekerd.
Appartementenclausule

De appartementenclausule is een clausule/bepaling in de polis waarin staat dat als er schade ontstaat door de schuld van één appartementseigenaar, de verzekeraar toch de schade vergoedt. Zelfs als dit normaalgesproken een reden zou zijn om helemaal niets uit te keren. Het bestuur van de VvE is verplicht om ervoor te zorgen dat een appartementenclausule in de polis wordt opgenomen.

Eigenaarsbelang / individuele woningverbeteringen

De meeste opstalverzekeringen gaan ervan uit dat in elk appartement dezelfde (standaard) keuken en badkamer zit. Daardoor zijn woningverbeteringen (zoals een nieuwe keuken of badkamer) meestal niet inbegrepen in de polis van de VvE. Dit kan bij schade tot nare gevolgen leiden.

VvE Aansprakelijkheidsverzekering (verplicht)

De tweede verplichte VvE-verzekering is de aansprakelijkheidsverzekering (WA). De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan derden (of spullen van derden) die veroorzaakt worden door (gebreken aan) het pand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een dakpan die van het dak waait en schade aan een auto veroorzaakt.

VvE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (optioneel)

De bestuurders van de VvE kunnen persoonlijk aansprakelijk gehouden worden voor schade die ontstaat door hun handelen. Omdat er in VvE’s veel geld omgaat, kunnen deze schades hoog oplopen. Daarom kan het verstandig zijn een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

VvE Rechtsbijstandsverzekering (optioneel)

De rechtsbijstandverzekering van individuele eigenaren of bestuurders geeft geen dekking in gevallen waarbij de VvE partij is. Daarom is het aan te bevelen voor de VvE om een rechtsbijstandverzekering te overwegen. Deze verzekering kan met name van belang zijn als geprocedeerd wordt tegen VvE-leden, de gemeente (vergunningen e.d.), etc.

Let op: voor het incasseren van achterstallige bijdragen is een rechtsbijstandverzekering niet vereist.

VvE Milieuschadeverzekering (optioneel)

Deze verzekering verzekert de kosten van milieuschade, bijvoorbeeld de kosten voor sanering, expertise rapportages en preventieve opruiming.
Milieuschade ontstaat sneller dan u wellicht denkt. Zo is er bij een brand vaak sprake van verontreinigd bluswater en dat kan een forse milieuschade opleveren. De kosten voor bijvoorbeeld sanering en preventieve opruiming zijn hoog.

De milieuschadeverzekering dekt onder andere:

  • Saneringskosten van bodem, grond, grond- en/of oppervlaktewater.
  • Kosten die u maakt om milieuschade die dreigt te ontstaan, te voorkomen.
  • Het herstel van bestrating en beplanting als dit nodig is na de sanering.
  • Herstelkosten van andere schade die komt door een sanering.
  • Kosten van verweersbijstand.

Iedere verzekeraar maakt voor de verzekering die hij aanbiedt een verzekeringskaart.

Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u daarmee de verzekering van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

De verzekeringskaart fungeert als eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden en je kunt zo gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis.

Hoe werkt de verzekeringskaart? Bekijk daarvoor dit filmpje:

Het afsluiten van uw opstalverzekering in ons Voordeelpakket biedt u twee voordelen:

  1. U heeft de keuze uit de meest gunstige opstalverzekeraar omdat u in het Voordeelpakket al uw verzekeringen bij verschillende verzekeraars kan afsluiten!
  2. Uw opstalverzekering telt mee voor uw pakketkorting. Hoe meer verzekeringen in uw pakket, hoe hoger de korting op al uw verzekeringspremies.
2 1 %
3 3 %
4 5 %
5 7 %
6 of meer 10 %
Extra Uitgebreide dekking

Uw huis is onder andere verzekerd tegen schade door storm, brand, blikseminslag, inbraak, ontploffingen en aanrijdingen. Ook de bijgebouwen zijn verzekerd, bijvoorbeeld uw garage of tuinhuisje. Zelfs uw tuinaanleg is verzekerd.

All-risk dekking

Naast de extra uitgebreide dekking bent u met deze dekking ook verzekerd als u of uw gezinsleden per ongeluk zelf schade veroorzaken. Ook zijn op deze dekking de ramen van uw huis meeverzekerd tegen breukschade.

Glasverzekering

Met een glasdekking verzekert u de ramen van uw woning als deze kapot gaan door breuk. U kunt deze toevoegen aan uw opstalverzekering met Extra Uitgebreide dekking.

10% extra

Wilt u 10% extra vergoeding als u schade hebt? Ook dat kunt u verzekeren.

Meld schade altijd telefonisch op 070 -36 444 26.
Voor een snelle afwikkeling van uw schade verzoeken wij u het schadeaangifteformulier, en eventuele andere documenten, te e-mailen naar schade@gratisverzekerd.nl.
Foto’s kunt u eenvoudig via WhatsApp versturen naar 0616 – 782 772.

Misdrijf

Is uw schade ontstaan door een misdrijf doe dan direct aangifte bij de politie. Het proces-verbaal dat u hiervan ontvangt moet u naar ons sturen.

Glasschade

Glasschade moet vaak gemeld worden bij een in de polis genoemde Glasherstelservice. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden of neem contact met ons op zodat wij u hier correct over kunnen informeren.

Garantie tegen onderverzekering

Alle verzekeraars stellen jaarlijks de herbouwwaarde van uw woning vast. De herbouwwaarde van uw woning is het bedrag dat nodig is om het huis opnieuw te bouwen. Alleen als de herbouwwaarde is vastgesteld biedt de verzekeraar garantie tegen onderverzekering. Ontvangt u geen herbouwwaardemeter of heeft u vragen hierover, laat het ons gerust weten.

Wat wij voor u doen bij schade

Nadat u de schade bij ons heeft gemeld, regelen wij bij de verzekeraar zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Wij zorgen dat de verzekeraar een duidelijke toedracht en omvang van de schade ontvangt zodat hij deze goed kan beoordelen. De verzekeraar zal bij grote schade een expert inschakelen, maar wij kunnen u ook adviseren zelf een eigen expert naar de schade te laten kijken. Dat heet contra-expertise.
Wanneer u schade heeft, kan de verzekeraar u een bedrag betalen als schadevergoeding of hij kan een gespecialiseerd bedrijf opdracht geven de schade te laten herstellen. Wij laten u altijd weten hoe dit in de polisvoorwaarden van de verzekeraar is geregeld.