Gebouwenverzekering

De gebouwenverzekering is de belangrijkste verplichte verzekering van de VvE. Een gebouwenverzekering dekt schade aan alles wat gemeenschappelijk is zoals bijvoorbeeld de gevels, de standleiding, het dak en de fundering.

Let op: Voor het eigen risico geldt een bijzondere regel!

Ook belangrijk: In de gezamenlijke gebouwenverzekering MOET een appartementenclausule zijn opgenomen. Hiermee wordt voorkomen dat wanneer een appartementseigenaar schade veroorzaakt die niet gedekt is (bijvoorbeeld door opzet) de verzekeraar de schade niet vergoedt. De verzekeraar keert door deze clausule altijd uit, maar verhaalt de schade daarna wel op de veroorzaker.

Aansprakelijkheidsverzekering

De VvE is tevens verplicht een aansprakelijkheidsverzekering (AVB) af te sluiten. De AVB dekt schade die door het gebouw aan anderen ontstaat. Bijvoorbeeld door dakpannen die door storm van het dak waaien.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Een VvE-bestuurder loopt risico met zijn privé vermogen omdat hij aansprakelijk gesteld kan worden voor de gevolgen van een verkeerde beslissing, maar ook door bijvoorbeeld fraude van een ander bestuurslid van de VvE. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt de bestuursleden tegen deze risico’s.

Rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van juridische hulp. Die hulp kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een conflict met de gemeente, een aannemer of zelfs een van de VvE-leden die zich niet aan de regels houdt. Soms kan ook incassobijstand worden meeverzekerd.

Milieuschadeverzekering

Bij verwoesting van het gebouw, bijvoorbeeld door brand of een explosie, kan er veel schade aan de omgeving worden veroorzaakt. De kosten van bijvoorbeeld expertise, milieuschade, sanering, opruiming en herstel van de omgeving kunnen hoog oplopen.
Deze en andere kosten worden door een milieuschadeverzekering gedekt.

Iedere verzekeraar maakt voor de verzekering die hij aanbiedt een verzekeringskaart.

Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u daarmee de verzekering van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

De verzekeringskaart fungeert als eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden en je kunt zo gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis.

Hoe werkt de verzekeringskaart? Bekijk daarvoor dit filmpje:

Het afsluiten van uw opstalverzekering in ons Voordeelpakket biedt u twee voordelen:

  1. U heeft de keuze uit de meest gunstige opstalverzekeraar omdat u in het Voordeelpakket al uw verzekeringen bij verschillende verzekeraars kan afsluiten!
  2. Uw opstalverzekering telt mee voor uw pakketkorting. Hoe meer verzekeringen in uw pakket, hoe hoger de korting op al uw verzekeringspremies.
2 1 %
3 3 %
4 5 %
5 7 %
6 of meer 10 %
Extra Uitgebreide dekking

Uw huis is onder andere verzekerd tegen schade door storm, brand, blikseminslag, inbraak, ontploffingen en aanrijdingen. Ook de bijgebouwen zijn verzekerd, bijvoorbeeld uw garage of tuinhuisje. Zelfs uw tuinaanleg is verzekerd.

All-risk dekking

Naast de extra uitgebreide dekking bent u met deze dekking ook verzekerd als u of uw gezinsleden per ongeluk zelf schade veroorzaken. Ook zijn op deze dekking de ramen van uw huis meeverzekerd tegen breukschade.

Glasverzekering

Met een glasdekking verzekert u de ramen van uw woning als deze kapot gaan door breuk. U kunt deze toevoegen aan uw opstalverzekering met Extra Uitgebreide dekking.

10% extra

Wilt u 10% extra vergoeding als u schade hebt? Ook dat kunt u verzekeren.

Meld schade altijd telefonisch op 070 -36 444 26.
Voor een snelle afwikkeling van uw schade verzoeken wij u het schadeaangifteformulier, en eventuele andere documenten, te e-mailen naar schade@gratisverzekerd.nl.
Foto’s kunt u eenvoudig via WhatsApp versturen naar 0616 – 782 772.

Misdrijf

Is uw schade ontstaan door een misdrijf doe dan direct aangifte bij de politie. Het proces-verbaal dat u hiervan ontvangt moet u naar ons sturen.

Glasschade

Glasschade moet vaak gemeld worden bij een in de polis genoemde Glasherstelservice. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden of neem contact met ons op zodat wij u hier correct over kunnen informeren.

Garantie tegen onderverzekering

Alle verzekeraars stellen jaarlijks de herbouwwaarde van uw woning vast. De herbouwwaarde van uw woning is het bedrag dat nodig is om het huis opnieuw te bouwen. Alleen als de herbouwwaarde is vastgesteld biedt de verzekeraar garantie tegen onderverzekering. Ontvangt u geen herbouwwaardemeter of heeft u vragen hierover, laat het ons gerust weten.

Wat wij voor u doen bij schade

Nadat u de schade bij ons heeft gemeld, regelen wij bij de verzekeraar zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Wij zorgen dat de verzekeraar een duidelijke toedracht en omvang van de schade ontvangt zodat hij deze goed kan beoordelen. De verzekeraar zal bij grote schade een expert inschakelen, maar wij kunnen u ook adviseren zelf een eigen expert naar de schade te laten kijken. Dat heet contra-expertise.
Wanneer u schade heeft, kan de verzekeraar u een bedrag betalen als schadevergoeding of hij kan een gespecialiseerd bedrijf opdracht geven de schade te laten herstellen. Wij laten u altijd weten hoe dit in de polisvoorwaarden van de verzekeraar is geregeld.