In een gebouw dat uit meerdere objecten bestaat kan het voorkomen dat het ene object schade aanbrengt aan een ander object. Zo kan er een lekkage of brand ontstaan in een appartement waardoor er schade ontstaat aan dat appartement, maar ook schade aan een boven- of onderliggend appartement.

Deze schade kan zijn ontstaan door een gemeenschappelijke zaak of een privézaak.

Als er door de Vereniging van Eigenaren (VvE) een gezamenlijke opstalverzekering is afgesloten zal er vanuit die verzekering in principe dekking zijn voor de schade aan alle beschadigde appartementen.

eigen risico vve
Bij gebouw- en inboedelschade is het eigen risico altijd voor de veroorzaker van de schade.

Het is voor de beantwoording van de vraag of een schade onder de dekking van de opstalverzekering valt in beginsel niet van belang of die schade door een gemeenschappelijke zaak of een privézaak is ontstaan.

Probleem is alleen dat bij de vergoeding van de schade er bijna altijd een eigen risico in mindering wordt gebracht (bijvoorbeeld € 500,-). De vraag is nu wie de ‘schade’ van het eigen risico voor zijn rekening dient te nemen. Is dat volledig voor de VvE? Dient het naar rato te worden verdeeld over alle schadelijdende partijen? Of is het voor de schadeveroorzaker?

Het antwoord hierop is eenduidig. Het eigen risico dient te worden vergoed door diegene die aansprakelijk is voor de schade.

Wordt de schade bijvoorbeeld veroorzaakt door het dak, dan is er sprake van een gemeenschappelijke zaak. Dan is de VvE aansprakelijk.
Wordt de schade bijvoorbeeld veroorzaakt door een lekke afvoerleiding, dan is de eigenaar van die afvoerleiding aansprakelijk.
Let op: De verticale standleiding wordt weer vaak gezien als een gemeenschappelijke zaak en dan is de VvE weer aansprakelijk.

Wanneer er sprake is van een (beheerder van de) VvE dan handelt deze de volledige uitkering aan de schadelijdende partij af en ontvangt zij vanuit de opstalverzekering de vergoeding van de schade en van de aansprakelijke partij het eigen risico.