eigen risico vve

eigen risico vve

Bij gebouw- en inboedelschade is het eigen risico altijd voor de veroorzaker van de schade.