vve verzekering

vve verzekering

Let bij het afsluiten van de opstalverzekering naast de polisvoorwaarden ook op de hoogte van de premie, het eigen risico en of glas is meeverzekerd.